• header1.jpg
Smaller Default Larger

Duch Święty - patron naszej parafii

duch-sw-0Duch Święty - trzecia, obok Ojca i Syna, osoba Boża. Według świadectwa Ewangelii Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że ześle na nich, na swój Kościół Ducha Świętego. Kościół wyznaje, że Duch święty, osoba Boża, pochodzi od Ojca i Syna, będąc z Nimi jednym Bogiem. Duch Święty jest duszą całej wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa, których uświęca darząc Bożą miłością. Księgi Nowego Testamentu ukazują spełnienie się proroctw starotestamentalnych i głoszą, że Bóg jest jeden, lecz w trzech osobach. Bóg - to Ojciec, Stwóca wsystkiego, i Syn - posłany przez Ojca dla zbawienia świata, i Duch Święty w Jego tajemniczym działaniu, które najpełniej wyraża się w życiu i misji Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangeliach, że Jezus jako człowiek począł się z Ducha Świętego. Gdy Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, zstąpił na Niego Duch Święty, wskazując, że jest On Synem Bożym, posłanym przez Ojca. Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał on pościć i być kuszonym.
Pisma Nowego Testamentu mówią też o posłannictwie Ducha Świętego w Kościele. Dzieje Apostolskie głoszą, że Duch Święty został po wniebowstąpieniu Pana Jezusa zesłany na Apostołów, a przez ich posługę na wszystkich, którzy nawracali się i przyjmowali chrzest. Znaczy to, że Duch Święty zstępuje na wszystkich wyznawców Chrystusa aż po koniec świata. Ożywia On i jednoczy Kościół, jest źródłem jego działania, rozwija nadprzyrodzone życie wiernych, uczy ich modlitwy, poucza o czekającym ich zmartwychwstaniu. Nade wszystko Duch Święty jest dawcą miłości, którą Chrystus nakazuje swoim uczniom i która jest rzeczywistością nieprzemijającą.

 

Św.Katarzyna Aleksandryjska - drugi patron naszej parafii

katŚwięta Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, stolicy Egiptu. O jej życiu nie ma dokładnych wiadomości, jednak była jedną z najbardziej czczonych Świętych. Dlatego do dziś zachowały się liczne legendy o niej. Urodziła się pod koniec III wieku w rodzinie bardzo zamożnej, niektórzy mówią nawet, że była córką króla, Kustosa (lub Kostusa). Była bardzo piękna   i wykształcona.

 

Hymn do Św. Katarzyny

Pieśń i modlitwa do Św. Katarzyny