• header1.jpg
Smaller Default Larger
 1. Wolę zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić w biurze parafialnym
  nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

 2. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych odbywających się przy parafiach.

 3. Protokół przedślubny musi zostać spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi przedślubne ogłaszane są w gablotce w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy kolejne dni świąteczne (np. trzy niedziele).

 4. Potrzebne dokumenty:
  • Metryka Chrztu Św. - jeśli Sakrament Chrztu Św. został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, należy dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie tego sakramentu, w którym jest również adnotacja stwierdzająca, że nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Metrykę Chrztu Św. należy odebrać nie wcześniej niż trzy miesiące od daty ślubu - taka jest jej ważność
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej
  • dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość
  • zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych nauk przedślubnych
  • jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć akt zawarcia małżeństwa z USC
  • dane dotyczące świadków; świadkami mogą być osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być innego wyznania

 5. Ślub konkordatowy

  Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub konkordatowy trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł: "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego Zaświadczenia znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu - taka jest jego ważność. W USC należy zgłosić się z dowodem osobistym i Aktem Urodzenia. Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię zostaje przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

 6. Narzeczeni przed przyjęciem Sakramentu Małżeństwa powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty, aby w czasie uroczystości przystąpić do Sakramentu Eucharystii.